خرداد, ۱۴۰۱

اردیبهشت, ۱۴۰۱

 • ۳۱ اردیبهشت

  نمونه سؤالات آمادگی برای نوبت دوم – خرداد ۱۴۰۱

  نمونه سؤالات آمادگی برای نوبت دوم دانش آموزان درخردادماه  سال  ۱۴۰۱  که توسط دبیرخانه کشوری تهیه و به تمام دبیران و دانش آموزان سراسر کشور هدیه شده است به تفکیک پایه و رشته در بانک سؤالات سایت قرار گرفت. این سؤالات غالباً یک فایل پاسخ برگ و نیز راهنمای تصحیح نیز دارند.

  ادامه مطلب »

دی, ۱۴۰۰

 • ۱۰ دی

  نمونه سؤالات آمادگی برای نوبت اول – دیماه ۱۴۰۰

  نمونه سؤالات آمادگی برای نوبت اول دانش آموزان در سال تحصیلی ۱۴۰۰ که توسط دبیرخانه کشوری تهیه و به تمام دبیران و دانش آموزان سراسر کشور هدیه شده است به تفکیک پایه و رشته در بانک سؤالات سایت قرار گرفت. این سؤالات یک فایل پاسخ برگ و نیز راهنمای تصحیح نیز دارند.

  ادامه مطلب »