آرشیو ماهانه: مهر ۱۳۹۹

لیست فراخوان ها

لیست فراخوان های گروه عربی دوره متوسطه دوم در سالتحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ لیست تقسیم بندی فراخوان ها برای نواحی و مناطق استان فهرست فراخوان های گروه های آموزشی متوسطه دوره دوم در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ ردیف عنوان فراخوان آخرین مهلت ارسال آثار ۱ فراخوان تولید محتوای الکترونیکی از کلیه کتب عربی(مطابق با جداول تقسیم بندی و زمانبندی مشخص برای هر کدام …

ادامه مطلب »

دهم معارف اسلامی

درس اول     متن          خانم میرزائی درس اول     إعلَموا      خانم میرزائی  درس اول     اسم         خانم میرزائی  درس اول     تمارین      خانم میرزائی    درس چهارم     متن          خانم ترابی  شبستر درس چهارم    إعلَمــوا      خانم ترابی      درس هشتم     متن  …

ادامه مطلب »

طرح درس سالانه(۵ درس) عربی دوازدهم رشته انسانی

طرح درس سالانه عربی دوازدهم انسانی در سالتحصیلی   ۹۹-۰۰  دوره آموزش مجازی موضوع جلسه مجازی درس تاریخ: شنبه تا پنجشنبه هفته و جلسه معارفه ، پرسش آغازین، معرفی اجمالی کتاب و برنامه درسی ارسال تابلو در برنامه زنده یا آنلاین ، روخوانی هر دانش آموز یک سطرجهت سطح بندی اول ۱۵ تا ۲۰ شهریور ۱ ادامه سطح بندی دانش آموزان …

ادامه مطلب »

طرح درس سالانه (۴درس) عربی دوازدهم رشته های تجربی ، ریاضی

طرح درس سالانه عربی دوازدهم مشترک در سالتحصیلی   ۹۹-۰۰  دوره آموزش مجازی موضوع جلسه مجازی درس  تاریخ: شنبه تا پنجشنبه هفته و جلسه معارفه ، پرسش آغازین، معرفی اجمالی کتاب و برنامه درسی ارسال تابلو در برنامه زنده یا آنلاین ، روخوانی هر دانش آموز یک سطرجهت سطح بندی اول ۱۵ تا ۲۰ شهریور ۱ ادامه سطح بندی دانش آموزان …

ادامه مطلب »

فرم خام طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی

فرم خام طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی طرح درس روزانه درس ……….. مشخصات کلی شماره طرح درس: موضوع درس: تاریخ اجرا:  مدت اجرا: مجری: کلاس: تعداد فراگیران: مکان: الف: قبــل از تـــــــدریــس اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقه‌بندی جدید بلوم سطح هدف اهداف و پیامدها هدف کلی اهداف مرحله‌ای هدف‌های رفتاری …

ادامه مطلب »

طرح درس سالانه ( ۷ درس ) عربی یازدهم

طرح درس سالانه عربی یازدهم مشترک و انسانی در سالتحصیلی   ۹۹-۰۰  دوره آموزش مجازی موضوع جلسه مجازی ۳۵ دقیقه ای درس تاریخ: شنبه تا پنجشنبه هفته و جلسه معارفه ، پرسش آغازین، معرفی اجمالی کتاب و برنامه درسی ارسال تابلو در برنامه زنده ، روخوانی هر دانش آموز یک سطرجهت سطح بندی اول ۱۵ تا ۲۰ شهریور ۱ نوشتن برنامه …

ادامه مطلب »

طرح درس سالانه ( ۸ درس ) عربی دهم

طرح درس سالانه عربی دهم مشترک و انسانی در سالتحصیلی   ۹۹-۰۰ دوره آموزش مجازی موضوع جلسه مجازی ۳۵ دقیقه ای درس  تاریخ: شنبه تا پنجشنبه هفته و جلسه معارفه ، پرسش آغازین، معرفی اجمالی کتاب و برنامه درسی ارسال تابلو در برنامه زنده ، روخوانی هر دانش آموز به مقدار کم جهت سطح بندی آنان اول ۱۵ تا ۲۰ شهریور …

ادامه مطلب »

دهم رشته های فنی و حرفه ای و کار دانش

درس اول   ترجمه متن    آقای قربانی   هریس درس اول    واژگان         آقای قربانی درس اول    قواعد          آقای قربانی   درس اول   ترجمه متن   خانم ظفری  مرند   درس دوم   ترجمه متن بخش اول    آقای قربانی  درس دوم   ترجمه متن بخش دوم    آقای قربانی  درس دوم   ترجمه متن      …

ادامه مطلب »