آرشیو ماهانه: آذر ۱۳۹۹

فعالیت ها و تکالیف جالب دانش آموزان

در این بخش فعالیت ها و تکالیف خوب دانش آموزان را که در ایام آموزش مجازی و در نماد روش های تدریس معکوس در یادگیری دانش آموزان نقش موثری داشته و با راهنمایی همکاران گرامی بررسی و تصحیح شده باشد به عنوان نقش الگویی و تشویق سایر دانش آموزان قرار خواهیم داد.  توضیح قواعد درس اشکال الأفعال دهم   توسط دانش …

ادامه مطلب »