فیلم های آموزشی

معرفی لینک های آموزشی

لینک های تدریس کتب درسی عربی دوره دوم متوسطه در پایه های دهم یازدهم و دوازدهم برای رشته های تجربی و ریاضی – علوم انسانی – فنی حرفه ای و کاردانش ؛ که توسط عضو گروه آموزشی عربی استان آذربایجان شرقی  انجام شده در ذیل ، برای معرفی به دانش آموزان تقدیم می شود امید است مفید واقع شود. جامع …

ادامه مطلب »

وبینارهای آفلاین سالتحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ (لینک محتواهای آموزشی)

در این بخش لینک وبینار های اجرا شده در موضوعات مختلف به خدمت همکاران محترم ، دبیران گرامی عربی جهت استفاده تقدیم می شود. ۱-وبینار چهارشنبه ۱۲ / آبان ماه /۱۴۰۰  عنوان : یادگیری فعال  ۲-وبینار پنج شنبه ۱۳ / آبان ماه /۱۴۰۰  عنوان : «طراحی و اجرای آزمون مطمئن»   ۳-وبینار پنج شنبه ۲۰ / آبان ماه /۱۴۰۰  عنوان …

ادامه مطلب »

بررسی نمونه سؤال دوازدهم تجربی ریاضی، انسانی، معارف و علوم اسلامی ۹۸ و ۹۹

بررسی نمونه سؤال دوازدهم تجربی ریاضی، انسانی، معارف و علوم اسلامی ۹۸ و ۹۹  توسط دکتر شفائی بررسی نمونه سؤال دوازدهم تجربی ریاضی ۹۸-۱ بررسی نمونه سؤال دوازدهم تجربی ریاضی ۹۸-۲ بررسی نمونه سؤال دوازدهم تجربی ریاضی ۹۸-۳ بررسی نمونه سؤال دوازدهم تجربی ریاضی ۹۸-۴ بررسی نمونه سؤال دوازدهم تجربی ریاضی ۹۸-۵ بررسی نمونه سؤال دوازدهم تجربی ریاضی ۹۸-۶   …

ادامه مطلب »

بررسی نمونه سؤال نهائی دوازدهم مشترک

بررسی نمونه سوال نهایی با توضیحات دبیر محترم خانم اختیاری از منطقه مراغه : بررسی نمونه سؤال نهائی دوازدهم مشترک بخش اول  بررسی نمونه سؤال نهائی دوازدهم مشترک بخش دوم بررسی نمونه سؤال نهائی دوازدهم مشترک بخش سوم

ادامه مطلب »

تمرین برای اعراب و تحلیل صرفی

در این بخش نمونه های « بیان اعراب و تحلیل صرفی متن دروس عربی » را که توسط همکارانمان انجام شده  ارائه می نمائیم که مطمئناً در کلاس های درس مجازی بسیار مفید هستند و ضمن تشکر از مدرسان محترم این بخش ، از این نوع  محتوی برای سایر متون  کتب درسی عربی  در این بخش استقبال  می نمائیم.  متون …

ادامه مطلب »

بررسی سؤالات سنجش دوازدهم تجربی و ریاضی

بخش اول  شرح و بررسی سؤالات  اول اسفند ماه ۹۹     استاد آقاعلیپور ناحیه ۴ تبریز بخش دوم  شرح و بررسی سؤالات  اول اسفند ماه ۹۹ بخش سوم  شرح و بررسی سؤالات  اول اسفند ماه ۹۹ بخش چهارم شرح و بررسی سؤالات  اول اسفند ماه ۹۹ بخش پنجم   شرح و بررسی سؤالات  اول اسفند ماه ۹۹

ادامه مطلب »

بررسی سؤالات سنجش دوازدهم انسانی

بخش اول  شرح و بررسی سؤالات  اول اسفند ماه ۹۹      استاد آقاعلیپور ناحیه ۴ تبریز بخش دوم  شرح و بررسی سؤالات  اول اسفند ماه ۹۹ بخش سوم  شرح و بررسی سؤالات  اول اسفند ماه ۹۹ بخش چهارم شرح و بررسی سؤالات  اول اسفند ماه ۹۹

ادامه مطلب »

یازدهم فنی و حرفه ای ، کاردانش

درس دوم   ( درس ۶ کتاب عربی ۱ زبان قرآن )   متن   بخش اول       آقای قربانی  هریس درس دوم  ( درس ۶  کتاب عربی ۱ زبان قرآن )   متن   بخش دوم      آقای قربانی درس دوم  ( درس ۶  کتاب عربی ۱ زبان قرآن )   متن   بخش سوم    آقای قربانی درس دوم  ( درس ۶  کتاب …

ادامه مطلب »

دهم معارف اسلامی

درس اول     متن          خانم میرزائی درس اول     إعلَموا      خانم میرزائی  درس اول     اسم         خانم میرزائی  درس اول     تمارین      خانم میرزائی    درس چهارم     متن          خانم ترابی  شبستر درس چهارم    إعلَمــوا      خانم ترابی      درس هشتم     متن  …

ادامه مطلب »