دی, ۱۴۰۰

آذر, ۱۴۰۰

  • ۲۴ آذر

    بارم بندی آذر ۱۴۰۰

    بارم بندی نوبت اول و دوم تمام رشته های نظری و فنی و حرفه ای درس عربی در سالتحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰   بارم بندی فقط رشته های فنی و حرفه ای 

    ادامه مطلب »

آبان, ۱۴۰۰