استانداردهای آموزشی

فایل pdf تمام کتب درسی عربی چاپ ۱۴۰۱

مشترک  تجربی و ریاضی  علوم انسانی  فنی حرفه ای -کاردانش  علوم و معارف اسلامی  کتاب عربی دهم 📕 کتاب عربی دهم 📕 کتاب عربی دهم 📕 کتاب عربی دهم 📕 کتاب عربی یازدهم 📗 کتاب عربی یازدهم 📗 کتاب عربی یازدهم 📗 کتاب عربی یازدهم 📗  کتاب عربی دوازدهم 📒 کتاب عربی دوازدهم 📒 کتاب عربی دوازدهم 📒 کتاب عربی دوازدهم 📒

ادامه مطلب »

قالب طراحی سؤالات امتحانی عربی پایان نیمسال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

قالب طراحی سؤالات امتحانی دی ماه مطابق بارم بندی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دهم انسانی دهم تجربی و ریاضی دهم فنی و حرفه ای-کاردانش یازدهم انسانی یازدهم تجربی و ریاضی یازدهم فنی و حرفه ای-کاردانش دوازدهم انسانی دوازدهم تجربی و ریاضی دوازدهم فنی و حرفه ای-کاردانش

ادامه مطلب »

بارم بندی آذر ۱۴۰۰

بارم بندی نوبت اول و دوم تمام رشته های نظری و فنی و حرفه ای درس عربی در سالتحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰   بارم بندی فقط رشته های فنی و حرفه ای 

ادامه مطلب »

آخرین بارم بندی و برنامه امتحانات نهایی ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

فابل برنامه امتحانات خرداد ۱۴۰۰ عربی رشته انسانی   روز پنجشنبه ۶ خرداد ماه  عربی رشته تجربی ریاضی روز چهارشنبه ۱۲ خرداد  عربی رشته معارف  روز شنبه ۲۲ خرداد  و همه در ساعت ۸ صبح برگزار می شود.   بارم بندی درس عربی – در وضعیت قرمز – پایه دهم بارم بندی درس عربی – در وضعیت قرمز – پایه یازدهم …

ادامه مطلب »

قالب سؤالات عربی دوازدهم نهایی ۱۴۰۰

قالب سؤالات عربی پایه دوازدهم رشته انسانی در خرداد ماه ۱۴۰۰ مطابق بارم بندی وضعیت قرمز در حالت word خدمت همکاران گرامی ارائه می شود. از همکاران محترم خواهشمند است نمونه سؤالات طرح شده ی خود را در این قالب جهت تغذیه بانک سؤالات به گروه ه عربی استان ارسال فرمائید. قبلا از همکاری و زحماتتان سپاسگزاریم.    بسمه تعالی   …

ادامه مطلب »

درسنامه های عربی دهم مطابق با الگوی دبیرخانه توسعه مهارتهای حرفه ای معلمان

درس اول  دهم مشترک  الگوی خود دبیرخانه ی توسعه   درس دوم دهم انسانی  word      آقای احمدی درس دوم دهم انسانی    pdf       آقای احمدی   درس دوم دهم مشترک    word   آقای اصغری درس پنجم دهم مشترک  word   خانم لک زاد   درس اول دهم علوم و معارف اسلامی    زهرا دباغ   مجموعه درسنامه های …

ادامه مطلب »