درسنامه

جمع بندی درس به درس کتب عربی دهم یازدهم و دوازدهم

 توسط دکتر محمد طایفه خانی از دبیران دبیرخانه کشوری راهبری درس عربی ، تمام مباحث کتب عربی دهم، یازدهم و دوازدهم  کلیه رشته ها از پایه تا کنکور بصورت  درس به درس همراه با تست های کنکور سراسری و کلید متناسب با موضوع هر درس ، جمع بندی شده که برای دانش آموزان متوسطه دوم و همه داوطلبان کنکور خیلی …

ادامه مطلب »

درسنامه های عربی دهم مطابق با الگوی دبیرخانه توسعه مهارتهای حرفه ای معلمان

درس اول  دهم مشترک  الگوی خود دبیرخانه ی توسعه   درس دوم دهم انسانی  word      آقای احمدی درس دوم دهم انسانی    pdf       آقای احمدی   درس دوم دهم مشترک    word   آقای اصغری درس پنجم دهم مشترک  word   خانم لک زاد   درس اول دهم علوم و معارف اسلامی    زهرا دباغ   مجموعه درسنامه های …

ادامه مطلب »

درسنامه همه ی پایه ها و رشته ها

دوازدهم انسانی وتجربی وریاضی        قواعد درس اول دوازدهم انسانی وتجربی وریاضی        قواعد درس دوم     آقای آقاعلیپور                                                                جمله اسمیه         آقای …

ادامه مطلب »