نمونه کارها

معرفی لینک های آموزشی

لینک های تدریس کتب درسی عربی دوره دوم متوسطه در پایه های دهم یازدهم و دوازدهم برای رشته های تجربی و ریاضی – علوم انسانی – فنی حرفه ای و کاردانش ؛ که توسط عضو گروه آموزشی عربی استان آذربایجان شرقی  انجام شده در ذیل ، برای معرفی به دانش آموزان تقدیم می شود امید است مفید واقع شود. جامع …

ادامه مطلب »

فعالیت ها و تکالیف جالب دانش آموزان

در این بخش فعالیت ها و تکالیف خوب دانش آموزان را که در ایام آموزش مجازی و در نماد روش های تدریس معکوس در یادگیری دانش آموزان نقش موثری داشته و با راهنمایی همکاران گرامی بررسی و تصحیح شده باشد به عنوان نقش الگویی و تشویق سایر دانش آموزان قرار خواهیم داد.  توضیح قواعد درس اشکال الأفعال دهم   توسط دانش …

ادامه مطلب »

دوازدهم انسانی

درس اول    ترجمه متن   آقای رضوی پور   ناحیه ۳ تبریز درس اول   قواعد         خانم علیزاده مرند درس اول   اختبر نفسک بخش اول آقای قربانی  هریس درس اول   اختبر نفسک بخش دوم آقای قربانی درس اول   تمارین  بخش اول آقای قربانی درس اول   تمارین  بخش دوم از تمرین چهارم آقای قربانی درس اول   تمارین  بخش سوم از تمرین …

ادامه مطلب »

دوازدهم رشته های تجربی و ریاضی

درس اول   ترجمه متن  آقای آقازاده اهر درس اول  اختبر نفسک آقای آقازاده درس اول  تمرینات بخش اول  آقای آقازاده درس اول  تمرینات بخش دوم  آقای آقازاده درس اول   ترجمه متن      آقای صفری ناحیه ۲ درس اول  إعلَمـوا                خانم ظفری مرند درس دوم   ترجمه متن  آقای آقازاده درس دوم   قواعد    …

ادامه مطلب »