مسابقات

اعلام اسامی برگزیدگان مرحله کشوری هفدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر و فیلم تدریس رتبه های اول تا سوم

اسامی برگزیدگان مرحله کشوری هفدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر در بخش تدریس ۳۰ دقیقه ای فیلم تدریس رتبه اول : خانم عطاری ( استان همدان) فیلم تدریس رتبه دوم : خانم مقبلی ( استان خراسان رضوی) فیلم تدریس رتبه سوم : آقای علیاری ( استان آذربایجان شرقی)

ادامه مطلب »