کتب درسی

فایل pdf تمام کتب درسی عربی چاپ ۱۴۰۱

مشترک  تجربی و ریاضی  علوم انسانی  فنی حرفه ای -کاردانش  علوم و معارف اسلامی  کتاب عربی دهم 📕 کتاب عربی دهم 📕 کتاب عربی دهم 📕 کتاب عربی دهم 📕 کتاب عربی یازدهم 📗 کتاب عربی یازدهم 📗 کتاب عربی یازدهم 📗 کتاب عربی یازدهم 📗  کتاب عربی دوازدهم 📒 کتاب عربی دوازدهم 📒 کتاب عربی دوازدهم 📒 کتاب عربی دوازدهم 📒

ادامه مطلب »

معرفی لینک های آموزشی

لینک های تدریس کتب درسی عربی دوره دوم متوسطه در پایه های دهم یازدهم و دوازدهم برای رشته های تجربی و ریاضی – علوم انسانی – فنی حرفه ای و کاردانش ؛ که توسط عضو گروه آموزشی عربی استان آذربایجان شرقی  انجام شده در ذیل ، برای معرفی به دانش آموزان تقدیم می شود امید است مفید واقع شود. جامع …

ادامه مطلب »

فایل های pdf تمام کتاب های عربی چاپ ۱۴۰۰ جدید

لطفا جهت دانلود کتابها روی آیکن کتاب کلیک نمائید.   مشترک  تجربی و ریاضی  علوم انسانی  فنی حرفه ای -کاردانش  علوم و معارف اسلامی  کتاب عربی دهم 📕 کتاب عربی دهم 📕 کتاب عربی دهم 📕 کتاب عربی دهم 📕 کتاب عربی یازدهم 📗 کتاب عربی یازدهم 📗 کتاب عربی یازدهم 📗 کتاب عربی یازدهم 📗  کتاب عربی دوازدهم 📒 کتاب عربی دوازدهم 📒 …

ادامه مطلب »

بررسی کتب درسی و تست های کنکور بر اساس اهداف دروس

آقای دکتر طایفه خانی از اعضای محترم دبیرخانه کشوری درس عربی ضمن بررسی هریک از کتب درسی تستهای کنکور را نیز درضمن آن آورده و بررسی نموده اند. همچنین به نقد سؤالات خارج از اهداف نیز پرداخته اند. فایل نقد و بررسی کتب در راستای سؤالات کنکور و نیز بررسی سؤالات خارج از اهداف در کنکور   

ادامه مطلب »