طرح درس

روش های تدریس مجازی دبیران به روایت خودشان

در این بخش برآن شدیم تجربیات تدریس عملی همکاران گرامی مدرّس عربی و خلاقیت های  ایشان را  از سراسر استان در کلاس های درس مجازی  ثبت نمائیم . این تجربیات نقل قول مستقیم خود همکاران گرامی بدون ذکر نام می باشد.  امیدواریم این صفحه مورد استفاده و استقبال دبیران عزیز واقع شود. پذیرای نظرات ارزشمندتان هستیم. تجربه ۱: پس از …

ادامه مطلب »

طرح درس های روزانه عربی دهم

درس اول انسانی درس اول تجربی ریاضی   درس دوم انسانی درس دوم تجربی ریاضی   درس سوم انسانی درس سوم تجربی ریاضی   درس چهارم انسانی درس چهارم تجربی ریاضی   درس پنجم انسانی درس پنجم تجربی ریاضی   درس ششم انسانی درس ششم تجربی ریاضی   درس هفتم  انسانی :  خانم توحیدی  گوگان درس هفتم تجربی ریاضی   درس …

ادامه مطلب »

طرح درس های روزانه یازدهم

درس اول انسانی:     آقای واحدی   مراغه         خانم رنجبر   مراغه درس اول ریاضی و تجربی :   درس دوم انسانی درس دوم ریاضی تجربی    درس سوم انسانی درس سوم ریاضی تجربی : خانم داداش زاده ناحیه ۵   درس چهارم انسانی : خانم توحیدی گوگان درس چهارم ریاضی تجربی   درس پنجم انسانی : خانم مصطفائی …

ادامه مطلب »

طرح درس سالانه(۵ درس) عربی دوازدهم رشته انسانی

طرح درس سالانه عربی دوازدهم انسانی در سالتحصیلی   ۹۹-۰۰  دوره آموزش مجازی موضوع جلسه مجازی درس تاریخ: شنبه تا پنجشنبه هفته و جلسه معارفه ، پرسش آغازین، معرفی اجمالی کتاب و برنامه درسی ارسال تابلو در برنامه زنده یا آنلاین ، روخوانی هر دانش آموز یک سطرجهت سطح بندی اول ۱۵ تا ۲۰ شهریور ۱ ادامه سطح بندی دانش آموزان …

ادامه مطلب »

طرح درس سالانه (۴درس) عربی دوازدهم رشته های تجربی ، ریاضی

طرح درس سالانه عربی دوازدهم مشترک در سالتحصیلی   ۹۹-۰۰  دوره آموزش مجازی موضوع جلسه مجازی درس  تاریخ: شنبه تا پنجشنبه هفته و جلسه معارفه ، پرسش آغازین، معرفی اجمالی کتاب و برنامه درسی ارسال تابلو در برنامه زنده یا آنلاین ، روخوانی هر دانش آموز یک سطرجهت سطح بندی اول ۱۵ تا ۲۰ شهریور ۱ ادامه سطح بندی دانش آموزان …

ادامه مطلب »

فرم خام طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی

فرم خام طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی طرح درس روزانه درس ……….. مشخصات کلی شماره طرح درس: موضوع درس: تاریخ اجرا:  مدت اجرا: مجری: کلاس: تعداد فراگیران: مکان: الف: قبــل از تـــــــدریــس اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقه‌بندی جدید بلوم سطح هدف اهداف و پیامدها هدف کلی اهداف مرحله‌ای هدف‌های رفتاری …

ادامه مطلب »

طرح درس سالانه ( ۷ درس ) عربی یازدهم

طرح درس سالانه عربی یازدهم مشترک و انسانی در سالتحصیلی   ۹۹-۰۰  دوره آموزش مجازی موضوع جلسه مجازی ۳۵ دقیقه ای درس تاریخ: شنبه تا پنجشنبه هفته و جلسه معارفه ، پرسش آغازین، معرفی اجمالی کتاب و برنامه درسی ارسال تابلو در برنامه زنده ، روخوانی هر دانش آموز یک سطرجهت سطح بندی اول ۱۵ تا ۲۰ شهریور ۱ نوشتن برنامه …

ادامه مطلب »