دستورالعمل تولید محتوای آموزشی برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

با احترام و صلوات بر نبیّ مکرم اسلام(ص) و خاندان پاک و مطهرش  در راستای اجرای برنامه سالانه گروه عربی استان و همچنین فراخوان اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی ، مبنی بر نشر و اشاعه ی تولید محتوای دروس کتب مختلف دوره دوم متوسطه نظری در سایت گروه فناوری استان و همچنین ارسال آثار منتخب به دبیرخانه کشوری عربی جهت بارگذاری در شبکه شاد ، تهیه و تدوین محتوای آموزشی به سرگروه های محترم نواحی و مناطق استان محول می گردد .

سرگروه های محترم نواحی و متاطق استان فرصت دارند فیلم های تدریس همکاران خود را بر اساس زمانبندی جدول شماره ۱
و بر اساس تقسیم بندی جدول شماره ۲ و جهت تکثیر و ارسال به نواحی و مناطق استان و همچنین بارگذاری
در سایت گروه های آموزشی استان و ارسال آثار منتخب به دبیرخانه کشوری عربی به گروه های آموزشی استان ارسال نمایند.

جدول شماره  یک  زمانبندی تهیه و ارسال فیلم های تدریس دبیران

ردیف  تقسیم بندی درصد محتوا   مهلت ارسال
۱۲۰ درصد ابتدائی کتاب   ۳ مهر ۹۹
۲۲۰ درصد دوم کتاب   ۱۳ مهر ۹۹
۳۲۰ درصد سوم کتاب   ۱۳ آبان ۹۹
۴۲۰ درصد چهارم کتاب   ۱۳ أذر ۹۹
۵۲۰ درصد پایانی کتاب   ۱۳دیماه ۹۹

ملاحظات مهم و قابل توجه در تهیه ، تدوین و تولید محتوای آموزشی :

۱. لازم است که در کنار فایل های مربوط به تدریس ، درسنامه درس مربوطه نیز به پیوست ارسال گردد و با توجه به انتخاب و
تکثیر درسنامه و ارسال به نواحی و مناطق استان ، تعداد صفحات درسنامه حداکثر در ۳ یا ۴ صفحه تنظیم شود.

۲. محتوای آموزشی تولیدی به صورت فیلم و از طریق نرم افزارهای screen recorder و یا snagit و یا camtasia و یا
سایر نرم افزارهای مربوط به ارائه تدریس و یا به صورت فیلم برداری از فضای کلاس باشد.
۳. زمان فیلم های تدریس بین ۱۱ الی ۲۵ دقیقه مد نظر قرار گیرد (بر حسب حجم واحدهای یادگیری هر درس)

۴.قالب و فرمت هر یک از فیلم های تدریس MP4 و حجم آنها حداکثر ۶۱ مگابایت باشد.

۵.فیلم تدریس ارسالی دارای شناسنامه شامل : نام و نام خانوادگی دبیر، محل خدمت ، موضوع تدریس(واحد یادگیری و عنوان
کتاب) باشد .

۶.فیلم تدریس ارسالی فاقد هر گونه آرم موسسه خصوصی ، تبلیغی و یا برچسب تبلیغاتی باشد.

۷. فیلم های تدریس باید از کیفیت مناسب برخوردار باشد.

۸.هر درسی از کتب عربی می تواند دارای چند مورد فایل برای متن درس ها یا قواعد و یا تمرینات باشد.

جدول شماره ۲

ناحیه /منطقهعنوان کتابپایهرشته و درسعنوان کتابپایهرشته و درس
خواجهعربی زبان قرآن ۱دهمتجربی-ریاضی درس ۱ (ارسال شده)عربی زبان قرآن ۱دهممعارف-درس ۱
ناحیه  ٢عربی زبان قرآن ۱دهمتجربی ریاضی درس ۲عربی زبان قرآن۱دهممعارف-درس ۲
ناحیه  ٣عربی زبان قرآن ۱دهمتجربی ریاضی درس ۳عربی زبان قرآن۱دهممعارف-درس ۳
شبسترعربی زبان قرآن ۱دهمتجربی ریاضی درس ۴عربی زبان قرآن۱دهممعارف-درس ۴
ناحیه  ۵عربی زبان قرآن ۱دهمتجربی ریاضی درس ۵عربی زبان قرآن۱دهممعارف-درس ۵
اسکوعربی زبان قرآن ۱دهمتجربی ریاضی درس۶عربی زبان قرآن۱دهممعارف-درس ۶
آذرشهرعربی زبان قرآن ۱دهمتجربی ریاضی درس۷عربی زبان قرآن۱دهممعارف-درس ۷
بستان  آبادعربی زبان قرآن ۱دهمتجربی ریاضی درس۸عربی زبان قرآن۱دهممعارف-درس ۸
ناحیه ۴عربی زبان قرآن ۱دهمعلوم انسانی درس۱(ارسال شده)عربی زبان قرآن۱دهممعارف-درس ۹
صوفیانعربی زبان قرآن ۱دهمعلوم انسانی درس۲عربی زبان قرآن۱دهممعارف-درس ۱۰
هریسعربی زبان قرآن ۱دهمعلوم انسانی درس۳عربی زبان قرآن۱دهممعارف-درس ۱۱
مهربانعربی زبان قرآن ۱دهمعلوم انسانی درس۴عربی زبان قرآن۱دهممعارف-درس ۱۲
ناحیه ۱عربی زبان قرآن ۱دهمعلوم انسانی درس۵عربی زبان قرآن ۲یازدهممعارف-درس ۱
خسروشهرعربی زبان قرآن ۱دهمعلوم انسانی درس۶عربی زبان قرآن ۲یازدهممعارف-درس ۲
گوگانعربی زبان قرآن ۱دهمعلوم انسانی درس۷عربی زبان قرآن ۲یازدهممعارف-درس ۳
میانهعربی زبان قرآن ۱دهمعلوم انسانی درس۸عربی زبان قرآن ۲یازدهممعارف-درس ۴
هشترودعربی زبان قرآن۲یازدهمتجربی-ریاضی درس۱(ارسال شده)عربی زبان قرآن ۲یازدهممعارف-درس ۵
ورزقانعربی زبان قرآن۲یازدهمتجربی-ریاضی درس۲عربی زبان قرآن ۲یازدهممعارف-درس ۶
خارواناعربی زبان قرآن۲یازدهمتجربی-ریاضی درس۳عربی زبان قرآن ۲یازدهممعارف-درس ۷
خداآفرینعربی زبان قرآن۲یازدهمتجربی-ریاضی درس۴عربی زبان قرآن ۲یازدهممعارف-درس ۸
کاغذکنانعربی زبان قرآن۲یازدهمتجربی-ریاضی درس۵عربی زبان قرآن ۲یازدهممعارف-درس ۹
کلیبرعربی زبان قرآن۲یازدهمتجربی-ریاضی درس۶عربی زبان قرآن ۲یازدهممعارف-درس ۱۰
سرابعربی زبان قرآن۲یازدهمتجربی-ریاضی درس۷عربی زبان قرآن ۲یازدهممعارف-درس ۱۱
مراغهعربی زبان قرآن۲یازدهمعلوم انسانی درس۱(ارسال شده)عربی زبان قرآن ۲یازدهممعارف-درس ۱۲
عجب  شیرعربی زبان قرآن۲یازدهمعلوم انسانی درس۲عربی زبان قرآن ۳دوازدهممعارف- درس ۱
بنابعربی زبان قرآن۲یازدهمعلوم انسانی درس۳عربی زبان قرآن ۳دوازدهممعارف-درس ۲
ملکانعربی زبان قرآن۲یازدهمعلوم انسانی درس۴عربی زبان قرآن ۳دوازدهممعارف-درس ۳
مرندعربی زبان قرآن۲یازدهمعلوم انسانی درس۵عربی زبان قرآن ۳دوازدهممعارف-درس ۴
جلفاعربی زبان قرآن۲یازدهمعلوم انسانی درس۶عربی زبان قرآن ۳دوازدهممعارف-درس ۵
تسوجعربی زبان قرآن۲یازدهمعلوم انسانی درس۷عربی زبان قرآن ۳دوازدهممعارف-درس ۶
اهرعربی زبان قرآن۳دوازدهمتجربی-ریاضی درس۱(ارسال شده)عربی زبان قرآن ۳دوازدهممعارف-درس ۷
کندوانعربی زبان قرآن۳دوازدهمتجربی-ریاضی درس۲عربی زبان قرآن ۳دوازدهممعارف-درس ۸
ترکمانچایعربی زبان قرآن۳دوازدهمتجربی-ریاضی درس۳عربی زبان قرآن ۳دوازدهممعارف-درس ۹
هوراندعربی زبان قرآن۳دوازدهمتجربی-ریاضی درس۴عربی زبان قرآن ۳دوازدهممعارف-درس ۱۰
چاراویماقعربی زبان قرآن۳دوازدهمعلوم انسانی درس۱عربی زبان قرآن ۱دهممعارف-درس ۱
عشایری آذربایجانشرقیعربی زبان قرآن۳دوازدهمعلوم انسانی درس۲عربی زبان قرآن ۱دهممعارف-درس ۲
تیکمه  داشعربی زبان قرآن۳دوازدهمعلوم انسانی درس۳عربی زبان قرآن ۱دهممعارف-درس ۳
نظرکهریزعربی زبان قرآن۳دوازدهمعلوم انسانی درس۴عربی زبان قرآن ۱دهممعارف-درس ۴
ایلخچیعربی زبان قرآن۳دوازدهمعلوم انسانی درس۵عربی زبان قرآن ۱دهممعارف-درس ۵

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *