دوازدهم انسانی

درس اول    ترجمه متن   آقای رضوی پور   ناحیه ۳ تبریز

درس اول   قواعد         خانم علیزاده مرند

درس اول   اختبر نفسک بخش اول آقای قربانی  هریس

درس اول   اختبر نفسک بخش دوم آقای قربانی

درس اول   تمارین  بخش اول آقای قربانی

درس اول   تمارین  بخش دوم از تمرین چهارم آقای قربانی

درس اول   تمارین  بخش سوم از تمرین ششم آقای قربانی

درس اول   تمارین  تمرین ششم    آقای رضوی پور

 

درس دوم    إعلَمــــوا (پاورپوینت)     آقای قربانی

درس دوم     إعلموا ۱                       آقای قربانی

درس دوم     إعلموا ۲ 

درس دوم     إعلموا ۳

انواع سوالاتی که در موضوع درس دوم یعنی حال پرسش می شود.    آقای قربانی

درس دوم    اختبر نفسک ها           آقای قربانی

درس دوم     از تمرین اول              آقای قربانی

درس دوم     از تمرین سوم            آقای قربانی 

درس دوم     از تمرین چهارم          آقای قربانی

درس دوم    از تمرین ششم           آقای قربانی

درس دوم    از تمرین هفتم            آقای قربانی

درس دوم   از تمرین هشتم           آقای قربانی

درس دوم    إعلَمــــوا                   آقای اصغری

 

درس سوم   بخش  اول             آقای قربانی

درس سوم   بخش  دوم            آقای قربانی

درس سوم   بخش  سوم          آقای قربانی

درس سوم   بخش  چهارم        آقای قربانی

درس سوم   بخش  پنجم          آقای قربانی

درس سوم   بخش  ششم        آقای قربانی

درس سوم   بخش  هفتم         آقای قربانی

 

درس سوم     قواعدکامل            خانم ظفری مرند

درس سوم    قواعد                   خانم پرتوی   ناحیه ۳تبریز

 

درس چهارم   متن درس               خانم ظفری مرند

درس چهارم     تمارین بخش اول  خانم ظفری مرند

درس چهارم     تمارین بخش دوم  خانم ظفری مرند

درس چهارم   قواعد                      آقای اصغری 

درس چهارم   متن                                  زهــرا دبــاغ

درس چهارم   واژگان و درک مطلب         زهــرا دبــاغ

درس چهارم   قواعد                              زهــرا دبــاغ

درس چهارم   قواعد                              خانم پرتوی   ناحیه ۳ تبریز

درس چهارم  قواعد                              خانم ظفری   مرند

درس چهارم  قواعد                             آقای اصغری    میانه

درس چهارم  قواعد                            آقای ذوالفقاری مرند

 

درس پنجم   قواعد                           آقای اصغری    میانه

درس پنجم   قواعد                           زهــرا دبــاغ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *