دوازدهم رشته های تجربی و ریاضی

درس اول   ترجمه متن  آقای آقازاده اهر

درس اول  اختبر نفسک آقای آقازاده

درس اول  تمرینات بخش اول  آقای آقازاده

درس اول  تمرینات بخش دوم  آقای آقازاده

درس اول   ترجمه متن      آقای صفری ناحیه ۲

درس اول  إعلَمـوا                خانم ظفری مرند

درس دوم   ترجمه متن  آقای آقازاده

درس دوم   قواعد        آقای آقازاده

درس دوم   تمرینات بخش اول    از اختبر تفسک تا التمرین الثالث  آقای آقازاده

درس دوم   تمرینات بخش دوم   ازالتمرین الثالث تا التمرین السادس آقای آقازاده

درس دوم   تمرینات بخش سوم از التمرین السادس  تا التمرین الثامن  آقای آقازاده

درس دوم   ترجمه متن  ۱    آقای صفری ناحیه ۲

درس دوم   ترجمه متن  ۲   آقای صفری ناحیه ۲

 

درس دوم   قواعد    خانم علی پور چاراویماق

درس دوم  متن     خانم زمانی مرند

درس دوم  قواعد  خانم زمانی مرند

درس دوم  قواعد  خانم قهرمان پور بناب 

درس دوم  قواعد  خانم بافکار جلفا

درس دوم  قواعد  خانم ظفری  مرند

 

درس سوم  قواعدخانم قهرمان پور بناب

درس سوم    قواعد آقای اصغری

درس سوم    قواعد استثنا  خانم علیاری  هریس

درس سوم    قواعد حصــر  خانم علیاری  هریس

درس سوم   ترجمه متن      آقای صفری ناحیه ۲

 

درس چهارم   ترجمه متن     آقای صفری ناحیه ۲

 

روش اعراب و تحلیل صرفی      خانم قهرمان پور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *