یازدهم انسانی

درس اول        إعلَمُــــوا                   آقای اصغری میانه

درس اول        إعلَمُــــوا                   خانم بافکار   جلفا

 

درس دوم       إعلَمُــــوا                    آقای ذوالفقاری مرند

درس دوم       متن                         آقای جهانی عجبشیر

درس دوم       إعلَمُــــوا                    آقای جهانی 

درس دوم       إعلَمُــــوا                    خانم مصطفائی مرند

درس دوم       إعلَمُــــوا                    خانم ظفری

درس دوم       إعلَمُــــوا                    خانم رنجبر

درس دوم       إعلَمُــــوا                  آقای اصغری 

 

درس دوم       متن                         خانم نظری مرند

درس دوم       إعلَمُــــوا  ۱                خانم رنجبر مراغه

درس دوم       إعلَمُــــوا  ۲                خانم رنجبر

درس دوم       إعلَمُــــوا  ۳               خانم رنجبر

 

درس سوم     متن                          آقای یزدانی بناب

درس سوم    درک مطلب متن          آقای یزدانی

درس سوم   إعلَموا                          آقای یزدانی

درس سوم     إختبر نفسک              آقای یزدانی

درس سوم     حوار                          آقای یزدانی

درس سوم     تمارین ۱و۲                آقای یزدانی

درس سوم     تمارین ۳و۴               آقای یزدانی

درس سوم       متن                     خانم علیپور  چاراویماق

درس سوم       إعلَمُــــوا                   خانم علیپور   

درس سوم       إعلَمُــــوا               آقای اصغری

درس سوم       إعلَمُــــوا              خانم رنجبر

درس سوم       متن                     خانم ظفری  مرند

 

درس چهارم       متن                     خانم توحیدی  گوگان

درس چهارم      اختبر نفسک        خانم توحیدی  گوگان

درس چهارم      إعلَمــوا ۱              خانم توحیدی  گوگان

درس چهارم      إعلموا  ۲              خانم توحیدی  گوگان

 

درس پنجم       إعلَمُــــوا              خانم قهرمان پور  بناب

درس پنجم      اعلَمــــوا              خانم ظفری مرند

درس پنجم      اعلَمــــوا              خانم مسعودی فر  ناحیه ۳ تبریز

 

درس ششم      اعلَمــــوا بخش اول    خانم علیپور   چاراویماق

درس ششم      اعلَمــــوا بخش دوم   خانم علیپور   چاراویماق

قواعد مضارع یک و دو  کامل          زهــرا دبــاغ

درس ششم       متن                     زهــرا دبــاغ

درس هفت       إعلَمــوا                خانم ظفری مرند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *