دهم انسانی

درس اول   یاد آوری  متوسطه اول   بخش ۱        اسم             زهــرا دباغ

درس اول   یاد آوری  متوسطه اول   بخش ۲        وزن کردن    زهــرا دباغ

درس اول   یاد آوری متوسطه اول    بخش ۳       وصف و اضافه  زهــرا دباغ

درس اول   یاد آوری متوسطه اول    بخش ۴       إستفهام و إشاره  زهــرا دباغ

درس اول   یاد آوری  متوسطه اول   بخش ۵       انواع فعل      زهــرا دباغ

درس اول   یاد آوری  متوسطه اول   بخش ۶       صرف فعل    زهــرا دباغ

درس اول   ترجمه متن واژگان حوار                                          زهــرا دباغ

درس اول   تمارین                                                                زهــرا دباغ

 

درس اول   یاد آوری  متوسطه اول   بخش ۱                  خانم ندری  مراغه

درس اول   یاد آوری  متوسطه اول   بخش ۲                 خانم ندری  مراغه

درس اول   یاد آوری  متوسطه اول   بخش ۳                  خانم ندری  مراغه

 

درس دوم        ترجمه متن   خانم ظفری مرند

درس دوم        إعلموا          خانم زمانی مرند

درس دوم        إعلموا          آقای اصغری

 

درس سوم       إعلَموا         خانم حاجیلار   اهر

 بررسی فعل های ثلاثی مجرد و مزید      آقای تقی زاده   ناحیه ۴ تبریز

درس چهارم     إعلَموا        خانم قهرمان پور   بناب

 

درس پنجم       إعلَموا        آقای اصغری

 

درس ششم      قواعد اعراب پایه مناسب تمام پایه های انسانی  زهرا دباغ

درس ششم   متن         زهرا دبــاغ

درس ششم   إعلَموا   خانم ظفری

 

درس هفتم   متن         زهرا دبــاغ

درس هفتم   إعلَموا  مجهول   خانم ظفری

 

درس هشتم   إعلَموا   آقای هوشیار   ملکان(قابل ذکر است این مبحث جارومجرور در ۹ ویدئوی کوتاه می باشد)

درس هشتم   إعلَموا   آقای هوشیار   ملکان

درس هشتم   إعلَموا   آقای هوشیار   ملکان

درس هشتم   إعلَموا   آقای هوشیار   ملکان

درس هشتم   إعلَموا   آقای هوشیار   ملکان

درس هشتم   إعلَموا   آقای هوشیار   ملکان

درس هشتم   إعلَموا   آقای هوشیار   ملکان

درس هشتم   إعلَموا   آقای هوشیار   ملکان

درس هشتم   إعلَموا   آقای هوشیار   ملکان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *