دهم رشته های فنی و حرفه ای و کار دانش

درس اول   ترجمه متن    آقای قربانی   هریس

درس اول    واژگان         آقای قربانی

درس اول    قواعد          آقای قربانی

 

درس اول   ترجمه متن   خانم ظفری  مرند

 

درس دوم   ترجمه متن بخش اول    آقای قربانی 

درس دوم   ترجمه متن بخش دوم    آقای قربانی 

درس دوم   ترجمه متن                    خانم اسبقی   ناحیه یک

درس دوم     قواعد                           خانم ظفری 

 

درس سوم  قواعد                           خانم ظفری

درس سوم  متن                             خانم ظفری

 

درس چهارم   ترجمه متن                زهــرا دبـاغ

درس چهارم  متن                           خانم ظفری

درس چهارم  قواعد                           خانم ظفری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *