فرم خام طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی

فرم خام طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی

طرح درس روزانه درس ………..
مشخصات کلیشماره طرح درس: موضوع درس: تاریخ اجرا:  مدت اجرا:
مجری: کلاس: تعداد فراگیران: مکان:
الف: قبــل از تـــــــدریــس
اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقه‌بندی جدید بلوم
سطح هدفاهداف و پیامدها
هدف کلی
اهداف مرحله‌ای
هدف‌های رفتاری آموزشیاهداف (با رعایت توالی محتوای درسی)

انتظارات در پایان آموزش

حیطه و سطح در بلومعناصر برنامه درسی ملی

تعقـل، ایمـان، علـم، عمـل و اخـلاق

عنصرعرصه ارتباط با
خودخداخلقخلقت
رئوس مطالب
مواد و رسانه‌های آموزشی
پیش بینی رفتار ورودی
ایجاد ارتباط اولیهزمان:   دقیقه
گروه‌بندی، مدل و ساختار کلاسی
روش ‌ایجاد و تداوم انگیزهزمان: متناوب
ارزشیابی آغازینزمان:  دقیقه
روش‌های تدریس
ب: فعالیت‌های مرحله حین تدریس
آماده سازیزمان: دقیقه
ارائه درس جدیدفعالیت‌های معلم- دانش‌آموز: این فعالیت‌ها به صورت تلفیقی مطرح می‌شود و تفکیک آن به معنای مجزا بودن فعالیت‌های معلم و دانش‌آموز است و منطقی به نظر نمی‌رسد و به همین خاطر از خط‌چین استفاده شده است.

فعالیت های معلمفعالیت های دانش آموزان
مدت زمان: ۵۰ دقیقه

 

فعالیت‌های خلاقانه دانش‌آموزان
ج: فعالیت‌های تکمیلی
ارزشیــابـــــیالف: تکوینی (در جریان تدریس)

ب: ارزشیابی تراکمی

زمان: در طول تدریس                            زمان
جمع‌بندی

و ساخت دانش جدید

زمان:
تعیین

تکالیف و اقدامات بعدی

 زمان:
معرفی منابعزمان:

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *