دهم معارف اسلامی

درس اول     متن          خانم میرزائی

درس اول     إعلَموا      خانم میرزائی 

درس اول     اسم         خانم میرزائی 

درس اول     تمارین      خانم میرزائی 

 

درس چهارم     متن          خانم ترابی  شبستر

درس چهارم    إعلَمــوا      خانم ترابی 

 

 

درس هشتم     متن         آقای رضانژاد        بستان آباد

درس هشتم     إعلَمــوا    آقای رضانژاد

درس هشتم     تمرین      آقای رضانژاد

     

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *