دستورالعمل تولید محتوای آموزشی برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

مقدمه

گرچه بحران بیماری همه گیر کرونا سبب توقف فعالیت حضوری مدارس شده است اما آغاز فعالیت آموزش مجازی برای جبران
این خلأ به عنوان راهکاری برای تبدیل تهدید به فرصت ، خود زمینه ساز رشدی دیگر در عرصه آموزش کشور شده است . آموزش
از راه دور در قالب فضای مجازی به صورت برخط )آنلاین( یا آفلاین، راه اندازی سامانه های الکترونیکی آموزش در سطوح کشوری
، استانی و منطقه ای برای استمرار تعلیم و تربیت دانش آموزان با ارائه دروس مقاطع مخلف تحصیلی شیوه ای است که گرچه بیش
از این هم در قالب های خاص و محدود مورد استفاده بوده ، اما تحت شرایط شیوع بیماری کرونا برای نخستین بار به طور عامّ به
کار گرفته شده است که برای آموزش های حضوری نیز به طور قطع یقین مورد استفاده و بهره برداری قرار خواهد گرفت .

اهداف طرح :
۱ -نظام مند ساختن آموزش در فضای مجازی و اجرای یک برنامه منسجم ، دقیق و علمی و مورد تأیید به جای برنامه های متعدد
۲ -بهره گیری دبیران و دانش آموزان کل کشور از یک بستر مشترک، به روز آوری جنبه های حرفه ای و توسعه ی شایستگی های
حرفه ای معلمان در جهت اصلاح و به روز رسانی فعالیت های آموزشی ، متناسب با شرایط ویژه
۳ -رشد و هدفمند کردن توانمندی های علمی دبیران استان در آموزش مجازی

ملاحظات مهم و قابل توجه در تهیه ، تدوین و تولید محتوای آموزشی :
۱ –شایسته است فیلم های تولید شده با توجه به موعد مقرّر ، به گروه عربی استان ارسال شود تا آثار منتخب در سایت گروه عربی استان بارگذاری شده و نیز از طریق فضای مجازی در اختیار دبیران محترم و دانش آموزان گرامی قرار گیرد .
۲ -خواهشمند است در تولید فیلم های تدریس ، بخش های تقسیم شده کتاب برای هر ناحیه یا منطقه لحاظ گردد .

۳-لازم است که در کنار فایل های مربوط به تدریس ، درسنامه درس مربوطه نیز به پیوست ارسال گردد و در صورت امکان ،تعداد صفحات درسنامه حداکثر در ۳ یا ۴ صفحه تنظیم شود.
۴ -محتوای آموزشی تولیدی به صورت فیلم و از طریق نرم افزارهای screen recorder و یا snagit و یا camtasia و یاسایر نرم افزارهای مربوط به ارائه تدریس و یا به صورت فیلم برداری از فضای کلاس باشد.
۵ -زمان فیلم های تدریس بین ۱۰ الی ۲۵ دقیقه مد نظر قرار گیرد (بر حسب حجم واحدهای یادگیری هر درس)
۶ -قالب و فرمت هر یک از فیلم های تدریس MP4 و حجم آنها حداکثر ۶۰ مگابایت باشد.

۷-فیلم تدریس ارسالی دارای شناسنامه شامل : نام و نام خانوادگی دبیر، محل خدمت ، موضوع تدریس (واحد یادگیری و عنوان کتاب) باشد .
۸ -فیلم تدریس ارسالی فاقد هر گونه آرم موسسه خصوصی ، تبلیغی و یا برچسب تبلیغاتی باشد.
۹-تهیه فیلم های تدریس بر اساس برنامه زمان بندی شده باشد .
۱۰-فیلم های تدریس باید از کیفیت مناسب برخوردار باشد.
۱۱-هر درسی از کتب عربی می تواند دارای چند مورد فایل برای متن درس ها یا قواعد و یا تمرینات باشد.

تقسیم کتاب ها یا دروس:
خواهشمند است سرگروه های محترم عربی نواحی و مناطق استان فیلم های تدریس همکاران خود را بر اساس تقسیم بندی مندرج در جدول پیوستی، تهیّه و در فرصت مقرّر ارسال نمایند ؛ شایان ذکر است که آثار منتخب در فضای مجازی و سایت گروه عربی استان بارگذاری خواهد شد و سرگروه های محترم میتوانند فیلم های تدریس را از طریق تلگرام به شماره ۰۹۱۴۹۰۴۴۱۸۹ ارسال نمایند .

      فایل pdf  دستورالعمل                  فایل pdf جدول تقسیم بندی مربوط به تمام فراخوان ها 

جدول تقسیم بندی مربوط به فراخوان های: ۱ -نگارش طرح درس ملی ۲ – نگارش و تدوین درسنامه آموزشی۳ – طراحی و تهیه بانک سوالات استاندارد ۴ – تولید محتوای الکترونیکی
شایان ذکر است که در فراخوان های فوق ، هر کدام از نواحی و مناطق می توانند یکی از دو مورد رشته را انتخاب نمایند .

ناحیه /منطقهعنوان کتابپایهرشته و درسعنوان کتابپایهرشته و درس
خواجهعربی زبان قرآن ۱دهمتجربی-ریاضی درس ۱ عربی زبان قرآن ۱دهممعارف-درس ۱
ناحیه  ٢عربی زبان قرآن ۱دهمتجربی ریاضی درس ۲عربی زبان قرآن۱دهممعارف-درس ۲
ناحیه  ٣عربی زبان قرآن ۱دهمتجربی ریاضی درس ۳عربی زبان قرآن۱دهممعارف-درس ۳
شبسترعربی زبان قرآن ۱دهمتجربی ریاضی درس ۴عربی زبان قرآن۱دهممعارف-درس ۴
ناحیه  ۵عربی زبان قرآن ۱دهمتجربی ریاضی درس ۵عربی زبان قرآن۱دهممعارف-درس ۵
اسکوعربی زبان قرآن ۱دهمتجربی ریاضی درس۶عربی زبان قرآن۱دهممعارف-درس ۶
آذرشهرعربی زبان قرآن ۱دهمتجربی ریاضی درس۷عربی زبان قرآن۱دهممعارف-درس ۷
بستان  آبادعربی زبان قرآن ۱دهمتجربی ریاضی درس۸عربی زبان قرآن۱دهممعارف-درس ۸
ناحیه ۴عربی زبان قرآن ۱دهمعلوم انسانی درس۱عربی زبان قرآن۱دهممعارف-درس ۹
صوفیانعربی زبان قرآن ۱دهمعلوم انسانی درس۲عربی زبان قرآن۱دهممعارف-درس ۱۰
هریسعربی زبان قرآن ۱دهمعلوم انسانی درس۳عربی زبان قرآن۱دهممعارف-درس ۱۱
مهربانعربی زبان قرآن ۱دهمعلوم انسانی درس۴عربی زبان قرآن۱دهممعارف-درس ۱۲
ناحیه ۱عربی زبان قرآن ۱دهمعلوم انسانی درس۵عربی زبان قرآن ۲یازدهممعارف-درس ۱
خسروشهرعربی زبان قرآن ۱دهمعلوم انسانی درس۶عربی زبان قرآن ۲یازدهممعارف-درس ۲
گوگانعربی زبان قرآن ۱دهمعلوم انسانی درس۷عربی زبان قرآن ۲یازدهممعارف-درس ۳
میانهعربی زبان قرآن ۱دهمعلوم انسانی درس۸عربی زبان قرآن ۲یازدهممعارف-درس ۴
هشترودعربی زبان قرآن۲یازدهمتجربی-ریاضی درس۱عربی زبان قرآن ۲یازدهممعارف-درس ۵
ورزقانعربی زبان قرآن۲یازدهمتجربی-ریاضی درس۲عربی زبان قرآن ۲یازدهممعارف-درس ۶
خارواناعربی زبان قرآن۲یازدهمتجربی-ریاضی درس۳عربی زبان قرآن ۲یازدهممعارف-درس ۷
خداآفرینعربی زبان قرآن۲یازدهمتجربی-ریاضی درس۴عربی زبان قرآن ۲یازدهممعارف-درس ۸
کاغذکنانعربی زبان قرآن۲یازدهمتجربی-ریاضی درس۵عربی زبان قرآن ۲یازدهممعارف-درس ۹
کلیبرعربی زبان قرآن۲یازدهمتجربی-ریاضی درس۶عربی زبان قرآن ۲یازدهممعارف-درس ۱۰
سرابعربی زبان قرآن۲یازدهمتجربی-ریاضی درس۷عربی زبان قرآن ۲یازدهممعارف-درس ۱۱
مراغهعربی زبان قرآن۲یازدهمعلوم انسانی درس۱عربی زبان قرآن ۲یازدهممعارف-درس ۱۲
عجب  شیرعربی زبان قرآن۲یازدهمعلوم انسانی درس۲عربی زبان قرآن ۳دوازدهممعارف- درس ۱
بنابعربی زبان قرآن۲یازدهمعلوم انسانی درس۳عربی زبان قرآن ۳دوازدهممعارف-درس ۲
ملکانعربی زبان قرآن۲یازدهمعلوم انسانی درس۴عربی زبان قرآن ۳دوازدهممعارف-درس ۳
مرندعربی زبان قرآن۲یازدهمعلوم انسانی درس۵عربی زبان قرآن ۳دوازدهممعارف-درس ۴
جلفاعربی زبان قرآن۲یازدهمعلوم انسانی درس۶عربی زبان قرآن ۳دوازدهممعارف-درس ۵
تسوجعربی زبان قرآن۲یازدهمعلوم انسانی درس۷عربی زبان قرآن ۳دوازدهممعارف-درس ۶
اهرعربی زبان قرآن۳دوازدهمتجربی-ریاضی درس۱عربی زبان قرآن ۳دوازدهممعارف-درس ۷
کندوانعربی زبان قرآن۳دوازدهمتجربی-ریاضی درس۲عربی زبان قرآن ۳دوازدهممعارف-درس ۸
ترکمانچایعربی زبان قرآن۳دوازدهمتجربی-ریاضی درس۳عربی زبان قرآن ۳دوازدهممعارف-درس ۹
هوراندعربی زبان قرآن۳دوازدهمتجربی-ریاضی درس۴عربی زبان قرآن ۳دوازدهممعارف-درس ۱۰
چاراویماقعربی زبان قرآن۳دوازدهمعلوم انسانی درس۱عربی زبان قرآن ۱دهممعارف-درس ۱
عشایری آذربایجانشرقیعربی زبان قرآن۳دوازدهمعلوم انسانی درس۲عربی زبان قرآن ۱دهممعارف-درس ۲
تیکمه  داشعربی زبان قرآن۳دوازدهمعلوم انسانی درس۳عربی زبان قرآن ۱دهممعارف-درس ۳
نظرکهریزعربی زبان قرآن۳دوازدهمعلوم انسانی درس۴عربی زبان قرآن ۱دهممعارف-درس ۴
ایلخچیعربی زبان قرآن۳دوازدهمعلوم انسانی درس۵عربی زبان قرآن ۱دهممعارف-درس ۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *