معرفی لینک های آموزشی

لینک های تدریس کتب درسی عربی دوره دوم متوسطه در پایه های دهم یازدهم و دوازدهم برای رشته های تجربی و ریاضی – علوم انسانی – فنی حرفه ای و کاردانش ؛ که توسط عضو گروه آموزشی عربی استان آذربایجان شرقی  انجام شده در ذیل ، برای معرفی به دانش آموزان تقدیم می شود امید است مفید واقع شود.

جامع لینک های تدریس کتب عربی متوسطه دوم در آپارات              

قواعدمتن

دهم انسانی

https://www.aparat.com/v/w8JWN https://www.aparat.com/v/ZVYv3#درس_اول
https://www.aparat.com/v/nOFBThttps://www.aparat.com/v/8z4Fv#درس_دوم
https://www.aparat.com/v/9RJjohttps://www.aparat.com/v/xKySh#درس_سوم
https://www.aparat.com/v/9RJjohttps://www.aparat.com/v/rEfnP#درس_چهارم
https://www.aparat.com/v/YyLu6https://www.aparat.com/v/5ytSL#درس_پنجم
https://www.aparat.com/v/S2pgqhttps://www.aparat.com/v/pcid3#درس_ششم
https://www.aparat.com/v/kOGIDhttps://www.aparat.com/v/Zh1cy#درس_هفتم
https://www.aparat.com/v/Rw0HIhttps://www.aparat.com/v/Qm1fO#درس_هشتم

 

قواعدمتندهم تجربی و ریاضی
https://www.aparat.com/v/3Jrc8https://www.aparat.com/v/ZVYv3#درس_اول
https://www.aparat.com/v/jflL1https://www.aparat.com/v/A7FYV#درس_دوم
https://www.aparat.com/v/9RJjohttps://www.aparat.com/v/lfu0e#درس_سوم
https://www.aparat.com/v/9RJjohttps://www.aparat.com/v/yE628#درس_چهارم
https://www.aparat.com/v/5SdW7https://www.aparat.com/v/pMxtu#درس_پنجم
https://www.aparat.com/v/iDqRThttps://www.aparat.com/v/rT7UI#درس_ششم
https://www.aparat.com/v/hi6cFhttps://www.aparat.com/v/Amc5C#درس_هفتم
https://www.aparat.com/v/ivanDhttps://www.aparat.com/v/CsZF6#درس_هشتم

 

قواعدمتنیازدهم انسانی
#درس_اول
https://www.aparat.com/v/ivanD#درس_دوم
#درس_سوم
https://www.aparat.com/v/2VPCD

https://www.aparat.com/v/EU5u2

#درس_چهارم
https://www.aparat.com/v/2VPCD

https://www.aparat.com/v/LCTKQ

https://www.aparat.com/v/NMLxK#درس_پنجم
https://www.aparat.com/v/2VPCDhttps://www.aparat.com/v/MrQUb#درس_ششم
https://www.aparat.com/v/ELMfk#درس_هفتم

 

قواعدمتنیازدهم تجربی و ریاضی
#درس_اول
#درس_دوم
https://www.aparat.com/v/vRijs#درس_سوم
https://www.aparat.com/v/2VPCD

https://www.aparat.com/v/T1cUm

https://www.aparat.com/v/FWTPe

 

#درس_چهارم
https://www.aparat.com/v/2VPCDhttps://www.aparat.com/v/wqtoV#درس_پنجم
https://www.aparat.com/v/2VPCDhttps://www.aparat.com/v/fIxBM#درس_ششم
https://www.aparat.com/v/ELMfk#درس_هفتم

 

تمارینقواعدمتندهم فنــــی
https://www.aparat.com/v/AGeQUhttps://www.aparat.com/v/AGeQUhttps://www.aparat.com/v/tJC5r#درس_اول
https://www.aparat.com/v/ZjmKghttps://www.aparat.com/v/WDuXehttps://www.aparat.com/v/TECWp#درس_دوم
https://www.aparat.com/v/gZW42https://www.aparat.com/v/Z8SMqhttps://www.aparat.com/v/MIiwX#درس_سوم
https://www.aparat.com/v/nZjhIhttps://www.aparat.com/v/l9BYohttps://www.aparat.com/v/HqVM8#درس_چهارم

 

تمارینقواعدمتنیازدهم فنــــی
https://www.aparat.com/v/d1p3mhttps://www.aparat.com/v/xiEeIhttps://www.aparat.com/v/mk96n#درس_اول
https://www.aparat.com/v/qKyLXhttps://www.aparat.com/v/Esuj9https://www.aparat.com/v/tb0ud#درس_دوم
https://www.aparat.com/v/Ae9Lwhttps://www.aparat.com/v/02uYahttps://www.aparat.com/v/7LOPr#درس_سوم
https://www.aparat.com/v/YGeBzhttps://www.aparat.com/v/7YXG6https://www.aparat.com/v/7FHwo#درس_چهارم

 

قواعدمتندوازدهم انسانی
https://www.aparat.com/v/JZN05https://www.aparat.com/v/ys15c#درس_اول
https://www.aparat.com/v/rLaQthttps://www.aparat.com/v/NVnhC#درس_دوم
https://www.aparat.com/v/8rKaFhttps://www.aparat.com/v/J9pkK#درس_سوم
https://www.aparat.com/v/aMdjqhttps://www.aparat.com/v/ZhbSF

https://www.aparat.com/v/1TEUP

#درس_چهارم
https://www.aparat.com/v/xMr8Ehttps://www.aparat.com/v/bj6Fu#درس_پنجم

 

قواعددوازدهم تجربی و ریاضی
https://www.aparat.com/v/3D6YW#درس_اول
https://www.aparat.com/v/4b5aB#درس_دوم
https://www.aparat.com/v/ygh23#درس_سوم
https://www.aparat.com/v/aMdjq#درس_چهارم
جامع لینک های تدریس کتب عربی متوسطه دوم در سایت آپارات              مدرس : زهرا دباغ
تمارینقواعدمتندوازدهم فنــــی
https://www.aparat.com/v/CPtFVhttps://www.aparat.com/v/WdlC0https://www.aparat.com/v/u02Mr#درس_اول
https://www.aparat.com/v/M3swphttps://www.aparat.com/v/zBj0qhttps://www.aparat.com/v/H9ybg#درس_دوم
https://aparat.com/v/5Cx9mhttps://aparat.com/v/5Cx9mhttps://aparat.com/v/cdL8N#درس_سوم
https://aparat.com/v/05VaZhttps://aparat.com/v/YQGgChttps://aparat.com/v/YQGgC#درس_چهارم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *