طرح درس

روش های تدریس مجازی دبیران به روایت خودشان

در این بخش برآن شدیم تجربیات تدریس عملی همکاران گرامی مدرّس عربی و خلاقیت های  ایشان را  از سراسر استان در کلاس های درس مجازی  ثبت نمائیم . این تجربیات نقل قول مستقیم خود همکاران گرامی بدون ذکر نام می باشد.  امیدواریم این صفحه مورد استفاده و استقبال دبیران عزیز واقع شود. پذیرای نظرات ارزشمندتان هستیم. تجربه ۱: پس از …

ادامه مطلب »

طرح درس های روزانه عربی دوازدهم

درس اول انسانی درس اول تجربی ریاضی   درس دوم انسانی درس دوم تجربی ریاضی   درس سوم انسانی        pdf   سراب       هوراند pdf  درس سوم تجربی ریاضی     خواجه pdf   درس چهارم انسانی    خانم مریم داداشزاده-ناحبه ۵ تبریز درس چهارم تجربی ریاضی   درس پنجم انسانی   خانم زمانی مرند pdf  

ادامه مطلب »

طرح درس های روزانه عربی دهم

درس اول انسانی       منصوری- pdf درس اول تجربی ریاضی    خواجه-pdf   درس دوم انسانی    درس دوم تجربی ریاضی    _درس ۲ اهر_   درس سوم انسانی    هوراند     ناحیه ۴ درس سوم تجربی ریاضی      ناحیه ۳     درس چهارم انسانی درس چهارم تجربی ریاضی   درس پنجم انسانی درس پنجم تجربی ریاضی  …

ادامه مطلب »

طرح درس های روزانه یازدهم

درس اول انسانی:     آقای واحدی   مراغه         خانم رنجبر   مراغه     درس اول ریاضی و تجربی :   درس دوم انسانی درس دوم ریاضی تجربی     آقا علیپور-هوراند   درس سوم انسانی درس سوم ریاضی تجربی : خانم داداش زاده ناحیه ۵   درس چهارم انسانی : خانم توحیدی گوگان درس چهارم ریاضی تجربی   درس پنجم …

ادامه مطلب »

طرح درس سالانه(۵ درس) عربی دوازدهم رشته انسانی

طرح درس سالانه عربی دوازدهم انسانی در سالتحصیلی   ۹۹-۰۰  دوره آموزش مجازی موضوع جلسه مجازی درس تاریخ: شنبه تا پنجشنبه هفته و جلسه معارفه ، پرسش آغازین، معرفی اجمالی کتاب و برنامه درسی ارسال تابلو در برنامه زنده یا آنلاین ، روخوانی هر دانش آموز یک سطرجهت سطح بندی اول ۱۵ تا ۲۰ شهریور ۱ ادامه سطح بندی دانش آموزان …

ادامه مطلب »

طرح درس سالانه (۴درس) عربی دوازدهم رشته های تجربی ، ریاضی

طرح درس سالانه عربی دوازدهم مشترک در سالتحصیلی   ۹۹-۰۰  دوره آموزش مجازی موضوع جلسه مجازی درس  تاریخ: شنبه تا پنجشنبه هفته و جلسه معارفه ، پرسش آغازین، معرفی اجمالی کتاب و برنامه درسی ارسال تابلو در برنامه زنده یا آنلاین ، روخوانی هر دانش آموز یک سطرجهت سطح بندی اول ۱۵ تا ۲۰ شهریور ۱ ادامه سطح بندی دانش آموزان …

ادامه مطلب »

فرم خام طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی

فرم خام طرح درس روزانه بر اساس برنامه درس ملی طرح درس روزانه درس ……….. مشخصات کلی شماره طرح درس: موضوع درس: تاریخ اجرا:  مدت اجرا: مجری: کلاس: تعداد فراگیران: مکان: الف: قبــل از تـــــــدریــس اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقه‌بندی جدید بلوم سطح هدف اهداف و پیامدها هدف کلی اهداف مرحله‌ای هدف‌های رفتاری …

ادامه مطلب »

طرح درس سالانه ( ۷ درس ) عربی یازدهم

طرح درس سالانه عربی یازدهم مشترک و انسانی در سالتحصیلی   ۹۹-۰۰  دوره آموزش مجازی موضوع جلسه مجازی ۳۵ دقیقه ای درس تاریخ: شنبه تا پنجشنبه هفته و جلسه معارفه ، پرسش آغازین، معرفی اجمالی کتاب و برنامه درسی ارسال تابلو در برنامه زنده ، روخوانی هر دانش آموز یک سطرجهت سطح بندی اول ۱۵ تا ۲۰ شهریور ۱ نوشتن برنامه …

ادامه مطلب »